Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Rekrutacja do II edycji

Informujemy, że w dniach 22.01.2018r. - 28.02.2018r.  prowadzny jest nabór do II edycji wyjazdu na praktyki zawodowe do Irlandii: „Zawodowcy z Dęblina na europejskim rynku pracy” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER

na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Zainteresowani uczniowie klas elektrycznych i informatycznych mogąw tym terminie składaćdokumenty rekrutacyjne. Wypełnionądokumentację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 28 utego do sekretariatu szkoły. Wszelkie informacje,łącznie z dokumentami znajdują się w zakładce PO WER.