Zajęcia edukacyjno - profilaktyczne dla młodzieży w internacie

W dniu 10 czerwca 2024 roku, po raz kolejny zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w ramach projektu: „Więzienie – stracony czas” przez funkcjonariusza Służby Więziennej kpt. Pawła Wójcika.

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat podstawowych praw, obowiązków oraz funkcjonowania profilaktyki przestępstw. Szczególną wartość w edukacji prawnej mają zajęcia praktyczne poruszające zagadnienia prawne. Podstawowym celem zajęć jest edukacja prawna młodzieży w związku z coraz częstszym zjawiskiem wchodzenia w konflikt z prawem młodych ludzi. Zajęcia skupiają się na edukacji prawnej z naciskiem na prewencję przestępstw wśród młodzieży. Funkcjonariusz, pokazał realia więziennego życia oraz tłumaczył, na czym polega praca w Służbie Więziennej. 

Ważną część realizacji programu stanowi projekcja filmu, będącego wspólnym dziełem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.  

Służba Więzienna nie tylko chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, ale także działa prewencyjnie w obszarze przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży szkolnej. Organizując takie spotkania, mamy możliwość wpłynąć na świadomość młodzieży w zakresie konsekwencji negatywnego zachowania.

Autor: Karolina Kozicka