Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Rekrutacja do programu „Zawodowcy z Dęblina na europejskim rynku pracy”

Z przyjemnością zawiadamiamy, że rusza nabór do projektu „Zawodowcy z Dęblina na europejskim rynku pracy” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

Uczestnikami projektu mogą być uczennice/uczniowie kształcący się w zawodach technik elektryk, technik informatyk, którzy w dniu wyjazdu będą uczniami klasy III lub IV, nie uczestniczyli jak dotąd w podobnym projekcie mobilności oraz znają język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Zasady naboru:

  • Uczeń jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: pobierz;
  • Dokumenty rekrutacyjne (załączniki nr 1-4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie)  przyjmuje sekretariat szkoły (pokój nr 5) - Pani Jolanta Chojnacka oraz Pani Edyta Fuksiewicz.
  • Termin złożenia dokumentów: od 25 lipca do 25 sierpnia 2017;
  • O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydować suma punktów przyznana za kryteria szczegółowe określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Załączniki:
Informacja o projekcie: pobierz

Informacja dla uczniów: pobierz

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Oświadczenie kandydata: pobierz

Regulamin wyjazdu: pobierz

Opinia wychowawcy: pobierz

UWAGA:

w dokumencie - zgoda rodzica - znajduje się błąd. Po pobraniu pliku należy zamienić słowo Hiszpanii na słowo Irlandii.

Zapytania w sprawie projektu:

Patrycja Pilarek

tel. 501 772 019

e-mail: hr_manager@yourinternationaltraining.com

oraz

Małgorzata Więsek; e-mail: malgorzatawiesek@autograf.pl

 Artur Misiak; e-mail: slim74@tlen.pl

 

 

 

Projekt jest współfinansowany na zasadach programu Unii Europejskiej Erasmus+ ze środków PO WER