IX Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

23 września uczniowie naszej szkoły przystąpili do szkolnych eliminacji IX Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Ryki 2022. Tegoroczne hasło przewodnie inicjatywy brzmi: „Stres i lęk – wyzwania człowieka w obliczu współczesnych zagrożeń”.

Głównym celem Olimpiady, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, jest poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu natury zaburzeń i zwalczaniu stereotypów w tym zakresie.

Koordynatorem szkolnym Olimpiady była Pani Marzena Teodorowicz.

Laureaci etapu szkolnego - Katarzyna Siwek i Julian Wojtaś z 4 tk oraz Oleksandr Bortovskyi z 3 ti, pod opieką Pani pedagog Małgorzaty Grabowskiej, w dniu 30.09.2022 r. uczestniczyli w zorganizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach etapie powiatowym.

W tym roku nie udało się stanąć na podium, niemniej jednak nasi uczniowie zaprezentowali ogromnie wysoki poziom wiedzy. Gratulujemy!!!

 

Autor: Małgorzata Grabowska