Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin ul. Tysiąclecia 27 tel. 81 883 02 74 internat: 693 346 689 e-mail:zsz1deblin@interia.pl

E-mail: pomoc@szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

, 22 maja 2022