Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

PREMIERA „Zapora. Nigdy się nie poddamy!”

Scenariusz do spektaklu powstał na podstawie relacji Zaporczyków spisanych przez dr Ewę Kurek. Pomysłodawcą wydarzenia jest Dyrektor Lubelskiego Centrum Konferencyjnego Aleksander Batorski. 
24 kwietnia 2022 r. ponad czterdziestoosobowa grupa uczniów ZSZ nr 1 z  Dęblina z klas-3e4,4Te,4TI,3I4B,2Ti,3Tk/l4  pod opieką Urszuli Pacholskiej ,Marty Pielak i Moniki Krupy uczestniczyła w premierze  spektaklu w Lubelskim Centrum Konferencyjnym . Pomysłodawcą udziału szkoły w projekcie patriotycznym była p. Jolanta Kiebzak-dyrektor naszej szkoły.
„Zapora. Nigdy się nie poddamy!” to spektakl historyczny przedstawiający losy majora Hieronima Dekutowskiego pseudonim Zapora. Oszczędny w scenografii, wsparty multimediami, dramatyczny, nieraz komediowy - jak życie. Zapora to bohater zapomniany, niewygodny. Cichociemny – legendarny dowódca oddziałów partyzanckich Armii Krajowej na Lubelszczyźnie.   
     Spektaklowy Zapora opowiadany był wspomnieniami żołnierzy. Podstawą dramaturgiczną były zmagania grupy aktorskiej pracującej nad nową premierą, właśnie tą, która jest grana przed widzami . 
     Wydarzeniom scenicznym towarzyszyła muzyka - współczesne, gitarowe aranżacje przedwojennych szlagierów i piosenek partyzanckich.
     Do udziału w przedstawieniu została kilkakrotnie zaproszona publiczność ,wśród niej znalazł się m.in.uczeń naszej szkoły z  kl.3e4 Adam Kornacki, który wraz z innymi zaproszonymi ,,znalazł się w pociągu do Auschwitz’’ i będąc na scenie poczuł klimat tamtych czasów.
Celem programu było :
• Pielęgnowanie polskości
• Ochrona narodowego dziedzictwa
• Przypomnienie ważnych wydarzeń i rocznic z historii Polski
• Przywołanie postaci godnych do naśladowania
• Pamięć o bohaterach poprzednich pokoleń, którzy dzięki swojej niezłomności zdali egzamin w godzinie próby
• Pokazanie tego co dobre i piękne w historii naszego kraju, z wyszczególnieniem tego, co dotyczy województwa lubelskiego
 
 
Spektakl przykuwał uwagę surową scenografią, wsparciem multimedialnym oraz muzyką z charakterystyczną gitarową adaptacją aranżacji przedwojennych szlagierów i piosenek partyzanckich.
Lubelski Kurator Oświaty pani Teresa Misiuk wyraziła  głębokie przekonanie, ,, że spektakl to doskonała lekcja historii dla młodzieży  nawiązująca bezpośrednio do obchodzonego 1 marca Dnia Żołnierzy Wyklętych’’.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane z programu Warto być Polakiem organizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego. Beneficjentem grantu jest Fundacja Inside Out.
 
Dziękujemy pani Dyrektor za udział uczniów i nauczycieli w programie patriotycznym - ,,Warto być Polakiem ’’.
 
                                                                                          

Autor: Urszula Pacholska