Rekrutację czas zacząć!

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie, w którego skład wchodzi Technikum Nr 1,  to szkoła o wieloletnich tradycjach w kształceniu zawodowym. Funkcjonujemy od 1945 r. i niezmiennie dostosowujemy ofertę edukacyjną do potrzeb współczesnego rynku pracy oraz podwyższamy poziom kształcenia. Aktualnie kształcimy w zawodach szczególnie poszukiwanych na rynku pracy – technik elektryk, technik mechanik lotniczy, technik budownictwa kolejowego, technik mechanik oraz technik informatyk (informacje opisujące kształcenie w każdym z wymienionych zawodów znajdują się w prezentacjach zamieszonych poniżej). 
 
 
Wszyscy absolwenci naszej szkoły znajdują zatrudnienie. Między innymi w zakładach pracy, z którymi mamy podpisane umowy partnerskie. Umiejętności ogólnozawodowe  oraz  specjalistyczne zdobyte  w  naszej  szkole  są  na  tyle  uniwersalne,  że  pozwalają  na  podjęcie  pracy nie tylko w firmach ściśle związanych z kształconymi zawodami, ale w wielu innych miejscach. Szkoła realizuje szeroki program stypendialny, włącznie ze stypendiami fundowanymi przez zakłady pracy (Zakład Lubelski Polskich Linii Kolejowych oraz Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie). Każdy może uzyskać stypendium!
 
Wysoki poziom kształcenia zawodowego możliwy jest dzięki realizacji zajęć w nowocześnie wyposażonych laboratoriach oraz Pracowni Zajęć Praktycznych.  Edukację realizujemy również w formie staży i praktyk zawodowych, w tym zagranicznych organizowanych w ramach programu  Erasmus+.  Dajemy możliwość zdobycia certyfikatów branżowych w oferowanych zawodach! Posiadamy własny internat i stołówkę. Wszystkie prezentowane działania odbywają się pod czujnym okiem profesjonalnie przygotowanej, wysoko wykwalifikowanej oraz zaangażowanej kadry pedagogicznej.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Prezentacja poszczególnych zawodów:
 
Technik elektryk
 
 
Technik informatyk
 
 
Technik mechanik lotniczy
 
 
Technik mechanik
 
 
Technik budownictwa kolejowego
 

Autor: Tomasz Jaśkowski, Artur Misiak