Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

TECHNIK BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO - OPIS KIERUNKU

                                                              

TECHNIK BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO – klasa patronacka PKP Lublin S.A.

GWARANCJA  ZATRUDNIENIA  PO  UKOŃCZENIU  SZKOŁY !!!

PROGRAM STYPENDIALNY !!!

 

 • gwarancja zatrudnienia w ramach umowy z PKP
 • możliwość podpisania umowy o pracę już w pierwszej klasie
 • program stypendialny (kryteria: średnia 3,5, ocena z zachowania min. dobra)
 • praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy (baza PKP)

 Kwalifikacje w zawodzie

TKO.03.  Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

TKO.04. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

Absolwent szkoły  potrafi:

 • posługiwać się dokumentacją projektową i eksploatacyjną dróg kolejowych i kolejowych obiektów mostowych,
 • dobierać metody, materiały, maszyny i urządzenia do budowy i naprawy podtorza, nawierzchni kolejowej i kolejowych obiektów mostowych,
 • organizować i koordynować wykonanie robót na poszczególnych etapach budowy i naprawy podtorza, nawierzchni kolejowej i kolejowych obiektów mostowych,
 • wykonywać pomiary i ocenę stanu elementów podtorza, nawierzchni i obiektów mostowych oraz dokumentować ich wyniki,
 • oceniać jakość wykonywanych robót i dokonywać ich wstępnego odbioru,
 • zabezpieczać miejsca kolejowych robót drogowych i mostowych,
 • sporządzać przedmiary, obmiary i kosztorysy robót,
 • kompletować i przygotowywać dokumentację przetargową oraz sporządzać oferty na roboty budowlane.