Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

GALA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

W dniu 25.04.2019 roku o godzinie 13.00 w auli szkolnej odbyła się uroczysta gala podsumowująca projekt „ Zawodowcy z Dęblina na europejskim rynku pracy” Spotkanie rozpoczęło się od powitania przez panią Dyrektor Jolantę Kiebzak znamienitych gości, którzy zaszczycili społeczność szkolną swoją obecnością. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz samorządowych z panem wicestarostą Dariuszem Cenklem na czele oraz przedstawiciele partnerskich zakładów pracy branży informatycznej i elektrycznej.

 

Następnie pani Dyrektor przedstawiła krótki opis projektu od etapu pisania wniosku, przez realizację aż po podsumowanie.

Kolejnym elementem spotkania było wspólne obejrzenie prezentacji podsumowującej wyjazdy obu grup mobilnościowych obejmujących łącznie 46 uczniów.

Oczywiście nikt inny nie potrafi tak jak sami uczniowie opowiedzieć na czym polegało uczestnictwo w projekcie, więc oczywistym elementem spotkania był wywiad z uczniami poprowadzony przez panią dyrektor. Oto najważniejsze wypowiedzi:

Zgłaszając swoją kandydaturę do uczestnictwa w projekcie chciałem poznać historię i kulturę innego kraju, porozmawiać z ludźmi tam mieszkającymi.

(Czarek)

Dni wolne od pracy spędzaliśmy bardzo aktywnie:  w soboty odbywaliśmy dodatkowe szkolenia z języka angielskiego prowadzone przez partnera naszej szkoły – firmę Your International Training. Po zajęciach zwiedzaliśmy Mallow – miasteczko w którym mieszkaliśmy, kupowaliśmy pamiątki dla rodziny i naszychsympatii, spotykaliśmy się z naszymi szkolnymi opiekunami natomiast w niedziele natomiast wyjeżdżaliśmy na wycieczki kulturowe do najciekawszych miejsc w Irlandii, dzięki czemu jeszcze lepiej mogliśmy poznać kulturę i historię zielonej wyspy. Pozostały wolny czas wykorzystywaliśmy na kontakt z naszymi rodzicami i rodzeństwem

(Patrycja)

Wyjazd trwał 4 tygodnie. Każdego dnia od poniedziałku do piątku wstawaliśmy około godziny 7.00, jedliśmy śniadanie z rodziną goszczącą, dostaliśmy lunch do pracy i po godzinie 8.00 wychodziliśmy do zakładu pracy. O godzinie 9.00 rozpoczynaliśmy nasz 8-godzinyy dzień pracy. Każdego dnia przydzielony w zakładzie pracy mentor mówił nam jakie umiejętności będziemy zdobywać, a na koniec omawiał sposób wykonania zadań. O godzinie 17.00 kończyliśmy pracę i wracaliśmy do naszych rodzin goszczących, z którymi jedliśmy ciepłą obiadokolację. Czas wolny po kolacji wykorzystywaliśmy na rozmowy z rodziną goszczącą, z naszą polską rodziną poprzez telefon lub skype oraz spotkania z polskimi kolegami lub nowymi irlandzkimi przyjaciółmi.

(Kamil)

Po powrocie z praktyk czuje się prawdziwym zawodowcem z Dęblina na europejskim rynku pracy. W czasie praktyk zdobyłam cenne doświadczenie zawodowe w zagranicznym zakładzie pracy. Miałam okazję wykorzystywać najnowocześniejsze technologie  i innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w branży informatycznej. Niewątpliwie wpłynęło to na wzrost moich szans na zatrudnienie i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.

(Ania)

Zdecydowanie poleciłbym udział w takim projekcie moim młodszym kolegom. Jestem uczniem Technikum Elektrycznego i oprócz zdobytego doświadczenia zawodowego, zostały mi jeszcze inne pamiątki po projekcie: przed wyjazdem otrzymaliśmy nowy wysokiej jakości komplet ubrań roboczych: kurtkę ocieplaną wodoodporną, ogrodniczki robocze i buty z podnoskiem metalowym, dzięki czemu nawet teraz na warsztatach szkolnych mogę nadal je wykorzystywać. Ponadto po przejściu szkolenia safe pass z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, otrzymaliśmy karty safe pass, które są ważne przez 4 lata od momentu wydania, tak więc będę mógł korzystać z nich jeszcze po skończeniu nauki w szkole.

(Dawid)

 Następnie rodzice przedstawili nam jak uczestnictwo w projekcie wyglądało z ich perspektywy. Pani Justyna Kowalczyk powiedziała, że wszelkie obawy związane z udziałem syna w projekcie były zupełnie niepotrzebne, ponieważ szkoła na ostatni guzik dopięła organizacje mobilności, a pani Małgorzata Wójcik wymieniła nam korzyści jakie odniósł jej syn w wyniku praktyk w Republice Irlandii.

Oczywiście najważniejszym punktem spotkania było uroczyste wręczenie certyfikatów Europass Mobilność i Europass Mobility wszystkim uczestnikom projektu.

Na koniec zaproszeni goście: Radosław Gadula - inspektor ds. informatyki Urzędu Miasta Dęblin, Roman Kuta - Prezes  Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Budowlanych Elektromeks i Pan wicestarosta Powiatu Ryckiego Dariusz Cenkiel zabrali głos, w którym wyrazili ogromne zadowolenie, że projekt został zrealizowany przez naszą szkołę oraz wyrazili nadzieję na realizację w przyszłości kolejnych projektów.

Spotkanie zakończyło się skromnym, ale za to bardzo słodkim poczęstunkiem, na który zostali zaproszeni wszyscy goście. Oczywiście nasi Zawodowcy wykorzystali okazję aby dzielić się wrażeniami z mobilności…