Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK

 

 • zawód bardzo poszukiwany na rynku
 • kształcenie powiązane z wyższymi uczelniami
 • znakomicie przygotowana kadra dydaktyczna
 • praktyki i staże zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Kwalifikacje w zawodzie

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03.  Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi i bazami danych

 

Absolwent szkoły potrafi: 

 • urządzać, dokumentować i obsługiwać stanowisko komputerowe, wykonywać montaż i modernizację komputerów osobistych z dobranych podzespołów,
 • instalować, konfigurować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje użytkowe,
 • przygotowywać do pracy i konserwować urządzenia peryferyjne,
 • naprawiać komputery osobiste, urządzenia peryferyjne oraz oprogramowanie,
 • projektować, montować i diagnozować lokalne sieci komputerowe,
 • konfigurować serwery oraz urządzenia sieciowe przewodowe i bezprzewodowe oraz sieci wirtualne,
 • zarządzać lokalną siecią komputerową,
 • projektować, tworzyć i publikować witryny internetowe,
 • projektować, tworzyć, modyfikować i naprawiać relacyjne bazy danych,
 • zarządzać bazami danych,
 • wykonywać aplikacje internetowe realizujące zadania po stronie klienta oraz serwera;