Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

UMOWA  PARTNERSKA

Z  WOJSKOWYMI  ZAKŁADAMI  LOTNICZYMI !!!

GWARANCJA  ZATRUDNIENIA  PO  UKOŃCZENIU  SZKOŁY !!! 

możliwość uzyskania certyfikatu PART 66

 

 • podpisana umowa partnerska z Wojskowymi Zakładami Inżynieryjnymi w Dęblinie
 • pewność zatrudnienia na mocy umowy partnerskiej
 • umowy partnerskie z Aeroklubem Dęblin oraz Wojskowymi Zakładami Lotniczymi
 • stypendia fundowane przez WZInż
 • praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy (WZL, WZInż)
 • program Erasmus+ - praktyki zagraniczne
 • możliwość uzyskania certyfikatu PART 66 uprawniającego do pracy na terenie całej UE

Kwalifikacje w zawodzie

TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.

Nabywane umiejętności

 1. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych
  Uczeń:
  1) posługuje się narzędziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi do obsługi liniowej statków powietrznych;
  2) posługuje się sprzętem lotniskowo-hangarowym do obsługi statków powietrznych;
  3) posługuje się dokumentacją techniczno-obsługową statków powietrznych sporządzoną
  w języku polskim i języku angielskim;
  4) stosuje przepisy prawa lotniczego w zakresie dotyczącym obsługi liniowej statków powietrznych;
  5) wykonuje przeglądy statków powietrznych typowe dla zakresu obsługi liniowej statków powietrznych;
  6) zaopatruje instalacje pokładowe statków powietrznych w materiały eksploatacyjne;
  7) przeprowadza ocenę stanu technicznego zespołów, instalacji i wyposażenia statków powietrznych;
  8) wykonuje regulacje instalacji i urządzeń statków powietrznych;
  9) konserwuje i zabezpiecza statki powietrzne;
  10) przestrzega procedur dystrybucji części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w statkach powietrznych;
  11) rozpoznaje przyczyny, rodzaje i skutki błędów ludzkich w lotnictwie;
  12) określa wpływ środowiska oraz zagrożeń eksploatacyjnych na sprawność statku powietrznego.

  2. Wykonywanie obsługi hangarowej statków powietrznych
  Uczeń:
  1) określa właściwości materiałów konstrukcyjnych stosowanych w technice lotniczej;
  2) rozpoznaje wady materiałów konstrukcyjnych stosowanych w technice lotniczej;
  3) stosuje technologie napraw elementów konstrukcyjnych zespołów, instalacji i wyposażenia statków powietrznych;
  4) rozpoznaje schematy elektryczne i elektroniczne systemów i urządzeń statków powietrznych;
  5) dobiera części zamienne do naprawy statków powietrznych, zespołów, instalacji
  i wyposażenia;
  6) przestrzega procedur dystrybucji i ewidencjonowania części zamiennych i materiałów;
  7) przestrzega zasad konserwacji oraz przechowywania materiałów i części zamiennych;
  8) dobiera narzędzia do naprawy statków powietrznych, zespołów, instalacji i wyposażenia;
  9) wykonuje czynności obsługi technicznej i napraw statków powietrznych, zespołów, podzespołów i części zgodnie z procedurami;
  10) usuwa niesprawności statków powietrznych, zespołów, instalacji i wyposażenia, korzystając z dokumentacji technicznej;
  11) ocenia stan techniczny zespołów, instalacji i wyposażenia statków powietrznych przy wykorzystaniu aparatury kontrolno-pomiarowej;
  12) wykonuje konserwację instalacji i podzespołów statków powietrznych;
  13) korzysta z komputerowego systemu wspomagania eksploatacji do pozyskiwania oraz archiwizacji danych dotyczących napraw elementów konstrukcyjnych zespołów, instalacji i wyposażenia statków powietrznych;
  14) wypełnia dokumentację wykonawczą potwierdzenia obsługi.