Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK  MECHANIK

UMOWA  PARTNERSKA

Z  WOJSKOWYMI  ZAKŁADAMI  INŻYNIERYJNYMI !!!

GWARANCJA  ZATRUDNIENIA  PO  UKOŃCZENIU  SZKOŁY !!!

 

 • podpisana umowa partnerska z Wojskowymi Zakładami Inżynieryjnymi w Dęblinie
 • pewność zatrudnienia na mocy umowy partnerskiej 
 • stypendia fundowane przez WZInż
 • praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy (WZL, WZInż)
 • praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

 Kwalifikacje w zawodzie

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Absolwent szkoły potrafi:

 • montować zespoły i mechanizmy maszyn i urządzeń,
 • wykonywać montaż połączeń elementów maszyn i urządzeń,
 • montować układy hydrauliczne i pneumatyczne maszyn i urządzeń,
 • naprawiać elementy i zespoły maszyn i urządzeń,
 • konserwować elementy i zespoły maszyn i urządzeń,
 • instalować i obsługiwać maszyny i urządzenia na stanowisku,
 • opracowywać procesy wytwarzania oraz montażu części maszyn i urządzeń,
 • sporządzać dokumentację techniczną z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej,
 • kalkulować koszty wytwarzania wyrobów,
 • przygotowywać i nadzorować produkcję wyrobów przestrzegając parametrów technologicznych oraz jakościowych,
 • zarządzać gospodarką materiałową i odpadami,
 • dobierać środki i sposoby transportu wewnętrznego i składowania materiałów,
 • stosować prawa i przestrzegać zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki,