Uroczystość rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Witaj Szkoło!!!

Nietypowo niż zwykle, bo tym razem 4 września 2023 roku spotkaliśmy się w auli, by uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny. Na uroczystości zgromadziła się cała społeczność szkolna: uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego wprowadzenia Sztandaru Szkoły i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos zabrał pan Artur Misiak - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie. Pan Dyrektor życzył wszystkim uczniom i nauczycielom udanego nowego roku szkolnego, obfitującego w sukcesy, owocnej współpracy i siły do pokonywania trudności. Szczególnie ciepło powitał uczniów rozpoczynających swoją drogę w naszej szkole, życząc, by szkoła stała się dla nich miejscem przyjaznym i ciepłym, gdzie zdobędą nie tylko wiedzę i umiejętności, ale znajdą wielu przyjaciół. Pan Dyrektor odczytał także list Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pani Teresy Misiuk oraz Starosty Powiatu Ryckiego – Pana Dariusza Szczygielskiego, skierowane do uczniów i grona pedagogicznego. Pogratulował także nauczycielom naszej szkoły zdobycia kolejnych stopni awansu zawodowego: Pani Małgorzacie Więsek stopnia nauczyciela dyplomowanego a Pani Monice Malskiej - nauczyciela mianowanego.

Minutą ciszy społeczność szkolna uczciła niedawno zmarłego ucznia naszej szkoły – Cezarego Brudkowskiego.

Pierwsze dni września to okazja do wspominania rocznicy wybuchy II wojny światowej i napaści hitlerowskiej na naszą Ojczyznę. Aby upamiętnić te bolesne wydarzenie  delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów pod popiersiem patrona szkoły – generała Franciszka Kleeberga, bohatera wojny obronnej 1939 roku.

Głos zabrała następnie Pani Monika Kośmińska – Wicestarosta Powiatu Ryckiego. W imieniu Starosty Ryckiego i swoim złożyła całej społeczności szkolnej życzenia udanego roku. Pani Wicestarosta wręczyła także najlepszym uczniom nagrody za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023 - Stypendia Starosty Ryckiego. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Filip Pilarski, Kajetan Kozicki, Serhii Barushev, Karol Karpisz, Mateusz Posim.

 

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Dominik Jurkowski, który życzył gronu pedagogicznemu cierpliwości, a swoim kolegom i koleżankom, by nowy rok był dla nich udany i satysfakcjonujący.

 

Po zakończeniu uroczystości, przyszedł czas na spotkania klas ze swoimi z wychowawcami.

Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny 2023/2024 przyniesie wszystkim wiele powodów do zadowolenia!