Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Witaj Szkoło!!!
1 września 2022 roku spotkaliśmy się w auli, by uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny. Na uroczystości zgromadziła się cała społeczność szkolna: uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja.

 Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego wprowadzenia Sztandaru Szkoły i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos zabrał pan Artur Misiak - nowy Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie. Pan Dyrektor życzył wszystkim uczniom i nauczycielom udanego nowego roku szkolnego, obfitującego w sukcesy, owocnej współpracy i siły do pokonywania trudności. Szczególnie ciepło powitał uczniów rozpoczynających swoją drogę w naszej szkole, życząc, by szkoła stała się dla nich miejscem przyjaznym i ciepłym.

Tradycyjnie, w rocznicę wybuchu II wojny światowej i napaści hitlerowskiej na naszą Ojczyznę , delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów pod popiersiem patrona szkoły – generała Franciszka Kleeberga, bohatera wojny obronnej 1939 roku.
Głos zabrała następnie Pani Monika Kośmińska – Wicestarosta Powiatu Ryckiego. W imieniu Starosty Ryckiego złożyła życzenia udanego roku Dyrektorowi Szkoły oraz całej społeczności szkolnej. Pani Wicestarosta wręczyła także najlepszym uczniom nagrody za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022 - Stypendia Starosty Ryckiego.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Jakub Kowalczyk, który życzył nowemu Dyrektorowi – Panu Arturowi Misiakowi sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. A swoim kolegom i koleżankom, by nowy rok był dla nich udany i satysfakcjonujący.
Po zakończeniu uroczystości, przyszedł czas na spotkania klas ze swoimi z wychowawcami.
Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny 2022/2023 przyniesie wszystkim wiele powodów do zadowolenia!

Autor: Urszula Kostyra