Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 . Czas pożegnań…

Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Czas płaczu i czas śmiechu, […] czas milczenia i czas mówienia […] czas na dzień dobry i czas …. na do widzenia.”

Panta rei – wszystko mija. Kolejny rok szkolny dobiegł końca. Rok naznaczony pandemią, wojną w Ukrainie, ale też wytężoną pracą, wysiłkiem, wypełniony sukcesami, radościami a niekiedy porażkami.

24 czerwca zebraliśmy się w sali gimnastycznej, by wspólnie podsumować ten kończący się rok szkolny i powiedzieć sobie do widzenia na dwa miesiące. Uroczystość zgromadziła całą społeczność szkolną: uczniów, dyrekcję, wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców. Nie zabrakło także znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się: Pani Urszula Gralewska starsza wizytator – przedstawiciel Lubelskiego Kuratora Oświaty, Wicestarosta Powiatu Ryckiego Pani Monika Kośmińska, Pan Lech Olszewski Dyrektor ds. Eksploatacyjnych Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie i Pani Naczelnik Sekcji Eksploatacji w Dęblinie Krystyna Gowin oraz Pan Andrzej Kilian, zastępca naczelnika Sekcji Eksploatacji w Dęblinie, a jednocześnie nauczyciel zawodu w naszej szkole. Dyrektora WZL Pana Bartłomieja Kasperczyka reprezentowała Pani Barbara Maszewska – kierownik sekcji kadr WZL S.A. w Łodzi, oddział Dęblin, Pani Ludmiła Buhovtseva, dr Hanna Czerska - radna i Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach poprzedniej kadencji, Pan Grzegorz Kapusta – były radny sejmiku lubelskiego i wicemarszałek województwa lubelskiego w latach 2016-2018.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu. Potem przyszedł czas na podsumowanie roku. Głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Kiebzak, która mówiła o szkolnych sukcesach, gratulowała osiągnięć najlepszym uczniom, życzyła wszystkim bezpiecznych wakacji.  

Bardzo miłym akcentem było wręczenie świadectw i nagród najlepszym uczniom naszej szkoły. Nagrody książkowe przyznane przez Starostę Ryckiego wręczyła najlepszym uczniom szkoły Wicestarosta Powiatu Ryckiego Pani Monika Kośmińska. Otrzymali je: Jakub Bauman z kl. 3k4 oraz Jakub Kowalczyk z klasy 1 te.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 12 uczniów naszej szkoły. Nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy w ciągu całego roku osiągnęli 100% frekwencję. Nagrody od PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe dla najlepszych uczniów w zawodzie technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych wręczyli: Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Lublinie Pan Andrzej Matysiewicz oraz Naczelnik Sekcji Eksploatacji w Dęblinie Pani Krystyna Gowin. W trakcie uroczystości nagrodzono także najlepszych sportowców szkoły.

Tegoroczne spotkanie z okazji zakończenia roku szkolnego miało szczególny charakter także z innego względu. Dziś pożegnaliśmy odchodzącą na zasłużoną emeryturę Panią Dyrektor Jolantę Kiebzak. Funkcję Dyrektora ZSZ nr 1 w Dęblinie sprawowała przez 15 lat, a z naszą szkołą związana była przez 36 lat.

W swoim pożegnalnym wystąpieniu, Pani Dyrektor mówiła o tym, że z ZSZ nr 1 związała swoje cale zawodowe życie, to tu stawiała swoje pierwsze kroki jako nauczyciel historii i przeszła wszystkie ścieżki rozwoju. Podkreśliła, że wszystkie jej działania miały na celu uczynić z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie powód do dumy. Podsumowała lata swojej pracy, zwróciła uwagę na największe osiągnięcia szkoły w okresie, kiedy sprawowała funkcję dyrektora (m.in. stworzenie nowych atrakcyjnych kierunków kształcenia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy - technik mechanik lotniczy czy technik budownictwa kolejowego; nawiązanie współpracy z licznymi zakładami pracy: WZL, WZINŻ, Aeroklubem Orląt, Lotniczą Akademią Wojskową, Sekcją Eksploatacji, PKP PLK  Lublin oraz ośrodkami i uczelniami, np. z Warszawską Wyższa Szkołą Informatyki, Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, Ośrodkiem Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej w Chełmie, Akademickim Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego w Dęblinie; doprowadzenie do powstania Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej PART – 147; licznych projektach unijnych, m.in. ,,Mechanik lotniczy – zawód z przyszłością", czy projekcie „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim”; nawiązanie współpracy ze stroną ukraińską). Pani Dyrektor Kiebzak podkreśliła, że wszystkie sukcesy były możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej. Podziękowała za współpracę i zaangażowanie oraz miłość do szkoły całemu gronu pedagogicznemu, wicedyrektorowi szkoły Panu Tomaszowi Jaśkowskiemu, pracownikom internatu
i administracji, paniom kucharkom i dbającym o czystość. Szczególnie miłe słowa skierowała do Pani Iwony Zugaj – szkolnej pedagog, która także zdecydowała się odejść na emeryturę. W imieniu społeczności szkolnej, podziękowała za lata pracy i ogromne zaangażowanie w sprawy uczniów i szkoły. Życzyła Pani Iwonie wszelkiej pomyślności i realizacji życiowych planów.

Następnie Dyrektor Jolanta Kiebzak w ciepłych słowach zwróciła się do młodzieży, dziękując im za dodawanie sił i wiarę w wartość pracy nauczyciela.

Swoje podziękowania za wspólne budowanie szkoły Pani Dyrektor skierowała do rodziców. Dziękowała za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy, za zrozumienie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależy od współpracy rodziców ze szkołą. Za wrażliwość na potrzeby szkoły podziękowała dyrektorom zakładów pracy od wielu lat współpracujących ze szkołą: dyrektorowi PKP PLK w Lublinie Panu Andrzejowi Matysiewiczowi, Pani Krystynie Gowin Naczelnikowi Sekcji Eksploatacji i Andrzejowi Kiljanowi zastępcy Naczelnika, dyrekcji WZL, Panu dyrektorowi Bartłomiejowi Kacperczykowi. Pani Ludmile Buhovtsevej za 10 lat współpracy w kształceniu młodzieży z Ukrainy.

Na zakończenie Pani Jolanta Kiebzak wyraziła nadzieję, że pozostawia szkołę w dobrych rękach swojego następcy - Pana Artura Misiaka. Życzyła mu wytrwałości, mądrych decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami, rodzicami.

Po wystąpieniu Pani Dyrektor przyszedł czas na podziękowania i życzenia od gości. Jako pierwsza głos zabrała Pani Ludmiła Buhovtseva, która dziękowała Pani Dyrektor Kiebzak za 10 lat współpracy, wsparcie i przyjaźń, zwłaszcza w tak trudnym dla Ukrainy czasie, wręczyła też tradycyjny ukraiński korowaj. Odtworzone zostały życzenia nadesłane przez władze samorządowe Kowla, a następnie odczytany list mera miasta Irpień. Życzenia i podziękowania za lata współpracy i pracę na rzecz oświaty w imieniu Kuratora Oświaty w Lublinie złożyła starsza wizytator Pani Urszula Gralewska. Słowa uznania w imieniu organu prowadzącego złożyła także Pani Wicestarosta Powiatu Ryckiego Monika Kośmińska. Życzenia pomyślności i podziękowania za owocną współpracę wyrazili Pan Lech Olszewski Dyrektor ds. Eksploatacyjnych Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie i Pani Naczelnik Sekcji Eksploatacji w Dęblinie Krystyna Gowin, Pani Barbara Maszewska – kierownik sekcji kadr WZL S.A. w Łodzi, oddział Dęblin. Ciepłe słowa podziękowania dla Pani Dyrektor wyrazili Pani Hanna Czerska i Pan Grzegorz Kapusta.

W imieniu społeczności szkolnej głos zabrał Pan Tomasz Jaśkowski – wicedyrektor szkoły, żegnając Panią dyrektor, mówił o dokonaniach, którym nie łatwo będzie dorównać, o zaangażowaniu w pracę  oraz życzył wszelkiej pomyślności.

Podziękowania za lata współpracy założyli rodzice reprezentowani przez przewodniczącą Rady Rodziców Panią Annę Tarkowska, Panią Iwonę Ziemkiewicz-Kurdziałek i Pana Andrzeja Wiraszkę. W imieniu uczniów kwiaty, będące wyrazem podziękowań, wręczyli Pani Dyrektor Zuzanna Krukowska i Jakub Bauman.

Uroczystość pożegnania Pani Dyrektor Jolanty Kiebzak, jak wielokrotnie podkreślano, Naszej Pani Dyrektor, była niezwykle wzruszająca i pobudzająca do refleksji. Nie obyło się bez łez, nuty nostalgii i smutku.

 Uwieńczeniem uroczystości był występ artystyczny w wykonaniu Pana Michała Pastuszaka absolwenta naszej szkoły, instruktora MDK oraz Pana Jacka Rayskiego – absolwenta i nauczyciela naszej szkoły.

W imieniu swoim i społeczności Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie dziękujemy Pani Dyrektor Jolancie Kiezbak za lata współpracy. Życzymy dużo dobra i powodzenia w realizacji kolejnych zamierzeń i planów.

Ostatnim akcentem dzisiejszego pożegnania roku szkolnego 2021/2022 były spotkania młodzieży w klasach ze swoimi wychowawcami, gdzie przyszedł czas na wręczenie świadectw.

Teraz już upragnione przez wszystkich wakacje!  Życzymy dobrego, bezpiecznego wypoczynku! Do zobaczenia 1 września!

 

Autor: Urszula Kostyra