Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Szkolny konkurs historyczny

W ramach kultywowania tradycji patriotycznych na przełomie maja i czerwca 2022r. w progach naszej szkoły zagościł szkolny, historyczny konkurs plastyczny „Moja Mała Ojczyzna ”, którego organizatorem jest pani Urszula Pacholska. Uczniowie naszej szkoły mogli wykonać prace plastyczne- album, albumik  o tematyce nawiązującej do miejsca zamieszkania lub najbliższej okolicy - ukazać jego najpiękniejsze zakątki, sięgając do historii. 

Głównym celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania i pogłębienie wiedzy o swojej miejscowości i regionie oraz kształtowanie tożsamości i przynależności lokalnej.
Jury w składzie: Anna Strumnik, Monika Pawłowska, Karolina Rymkiewicz Rogacka i  Artur Pacholski zdecydowało przyznać: 
 
I miejsce-Natalia Głogowska –kl.4TL (Iłża)
 
II miejsce-Krystian Warowny-kl.1Ti (Dęblin)
                 
III  miejsce-Mateusz Posim-kl.1Tk/e(Dęblin)
 
Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie za zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie prac. 
 
                                                                                                                                             
 

Autor: Urszula Pacholska