Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

1056 rocznica Chrztu Polski

W 1056 rocznicę Chrztu Polski uczniowie naszej szkoły z dyrekcją i nauczycielami wzięli udział w uroczystej wieczornicy. Spotkanie rozpoczął Pan Dyrektor Tomasz Jaśkowski, a następnie pani pedagog Iwona Zugaj.

Przyjęcie Chrztu przez Mieszka I, które rozpoczęło proces chrystianizacji ziem polskich to ważne wydarzenie dotyczące wzmocnienie autorytetu władzy.

Święto chrztu Polski jest obchodzone po raz trzeci. 14 kwietnia 966 r. Mieszko I – książę Polan przyjął Chrzest, który stanowił początek naszej państwowości.

Uczniowie z klas I, III i IV ZSZ nr 1 w Dęblinie chętnie uczestniczyli w rozmowach, dyskusjach i krótkiej debacie historycznej. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy 1 tke, 3e4, 4ti, 4te, 4tl. Organizatorem spotkania i prowadzącą uroczystą wieczornicę była Urszula Pacholska – nauczyciel historii.

 

Autor: Urszula Pacholska