Stypendyści Prezesa Rady Ministrów.

Uczniowie  Zespołu Szkół Zawodowych nr1 w Dęblinie odebrali  dziś stypendia Prezesa Rady Ministrów dla wybitnie zdolnych uczniów. Uroczystą Galę wręczenia listów gratulacyjnych zorganizowano 5 kwietnia 2022r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Listy gratulacyjne w imieniu  premiera Mateusza Morawickiego wręczali  Kurator Oświaty- Teresa Misiuk oraz Wojewoda Lubelski- Lech Sprawka.

Nasi stypendyści:
Aliaksandr Tsikavets - uczeń klasy 4te- najlepszy uczeń w roku szkolnym 2020/2021 w 4- letnim technikum . Jego średnia końcoworoczna to 5,64. Aliaksandr jest uczniem bardzo zdolnym, bardzo pilnym, pracowitym i systematycznym. Jego zainteresowania związane są z naukami ścisłymi takimi jak matematyka i fizyka oraz przedmioty zawodowe. Chętnie rozwiązuje dodatkowe zadania i bierze czynny udział w konkursach wiedzy. Jest aktywnym wolontariuszem. Posiada predyspozycje teoretyczne i praktyczne dla zawodu elektronika, automatyka, elektryka. Interesuje się nowoczesnymi technologiami. Interesuje się także sportem. Po zakończeniu szkoły chciałaby kontynuować naukę w w/w kierunku.
Mateusz Dąbrowski - uczeń klasy 2tm- najlepszy uczeń w roku szkolnym 2020/2021 w 5- letnim technikum. Jego średnia końcoworoczna to 5,13. Mateusz jest uczniem o wysokiej kulturze osobistej. Jego mocną stroną jest odpowiedzialność, solidność, cierpliwość, nie zniechęca się trudnościami. Interesuje się sportem. Chętnie bierze udział w projektach i przedsięwzięciach szkolnych. Powierzone mu zadania wykonuje chętnie i jest w nich bardzo wytrwały, pracuje szybko i dokładnie. Jest samodzielny, zaradny. Posiada predyspozycje teoretyczne i praktyczne dla zawodu technik mechanik.

Serdecznie gratulujemy i obiecujemy, że będziemy ich wspierać i motywować w dążeniu do osiągania wysokich rezultatów w nauce i rozwoju osobistym.

Autor: Iwona Zugaj