Mobilność I - Sewilla

Poniżej film podsumowujący wyjazd pierwszej grupy uczestników projektu „Europejskie umiejętności – zawodowy start” w ramach projektu „Mobilność osób uczących się
i kadry w ramach kształcenia zawodowego”