Pożegnania nadszedł czas

Ktoś mądry powiedział kiedyś, że życie składa się z powitań i pożegnań. Te słowa można przytoczyć, pisząc tekst żegnający uczniów klas piątych, tegorocznych maturzystów.
Tak niedawno można rzec uczniowie klas 5tli i 5tke przekraczali próg naszej szkoły rozpoczynając naukę w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie, a nadszedł czas opuszczenia przez nich naszych murów.

W dniu 26 kwietnia 2024 roku odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych.
W tej jakże ważnej dla nich chwili na auli szkolnej zebrali się oni, ich rodzice, Dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, wychowawcy, nauczyciele oraz koledzy i koleżanki z klas młodszych. Wśród szacownych gości przybyli:  pani Monika Kośmińska - Wicestarosta Powiatu Ryckiego, pan Jan Kilian- reprezentujący Polskie Koleje Państwowe oraz pan Mariusz Joński- przedstawiciel Rady Rodziców.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego oraz przekazaniu sztandaru przez maturzystów uczniom klas 4, głos zabrał  pan Dyrektor Artur Misiak. Przywitał zebranych oraz powiedział kilka ciepłych słów do absolwentów. Wspominał minione lata, gratulował uczniom ukończenia szkoły i życzył powodzenia na maturze. Glos zabrali również zaproszeni goście. Pani Monika Kośmińska - Wicestarosta Powiatu Ryckiego skierowała miłe słowa do  maturzystów, pogratulowała ukończenia szkoły,  życzyła zdania matury i sukcesów w dalszym życiu. Pan Joński- przedstawiciel Rady Rodziców również pogratulował ukończenia szkoły i życzył młodzieży powodzenia na maturze.

Magdalena Raczyńska pożegnała abiturientów w imieniu młodszych koleżanek i kolegów. Podziękowała za wspólnie spędzony czas, przyjaźnie oraz okazywaną pomoc i serdeczność. Życzyła sukcesów na maturze i w dalszym życiu.

Uczniowie klas piątych- Patryk Kosek i Jakub Kalbarczyk podziękowali w imieniu tegorocznych maturzystów Dyrekcji szkoły, wychowawcom, nauczycielom za wysiłek i trud włożony w ich wychowanie i nauczanie, za wsparcie, pomoc w trudnych chwilach, uśmiech
i dobre słowo.  Powiedzieli, że czasu spędzonego w murach naszej szkoły nie zapomną i będą ją miło wspominać.

Miłym akcentem podczas uroczystości było wręczenie nagród i dyplomów najlepszym uczniom z poszczególnych klas oraz listów gratulacyjnych dla ich rodziców. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się Kacper Karpiński z klasy 5tl, który uzyskał średnią ocen 5,03, Patryk Kosek 5ti- średnia 4,65, Emilia Stelliga 5tk- średnia 4,79 oraz Julian Wojtaś 5tk- średnia 4,93.

Pan Jan Kilian wręczył nagrody od PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe dla najlepszych uczniów w zawodzie technik budownictwa kolejowego. Są to: Emilia Stelliga, Julian Wojtaś, Damian Pliwka, Maciej Leśko.

 Dyplomy, puchary i podziękowania otrzymali także uczniowie wyróżniający się w pracy Samorządu Uczniowskiego oraz najlepsi sportowcy szkoły.

Po uroczystym zakończeniu roku szkolnego, przyszedł czas na pożegnanie z wychowawcą, kolegami i koleżankami. Nie obyło się bez wspomnień i łez wzruszenia.

Wierzymy, że tegoroczni maturzyści odniosą sukces na maturze, wybiorą właściwe drogi dalszego życia,  zrealizują swoje marzenia i plany i chętnie wracać będą pamięcią do swoje szkoły. 

Pamiętajcie, że każdy z Was jest niepowtarzalnym, wyjątkowym i wartościowym młodym człowiekiem o nieograniczonych możliwościach. Niech to przesłanie towarzyszy Wam każdego dnia, daje siłę i pozwala uwierzyć w siebie.

Autor: Karolina Rymkiewicz - Rogacka