Pielęgnujemy pamięć o bohaterach naszej historii

22 stycznia 2024 roku o godz. 14.30 w naszej szkole odbyła się uroczysta wieczornica w 161. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Na początku spotkania prowadząca Urszula Pacholska powitała przybyłych gości Panią Dyrektor Iwonę Wierzchowską -Kuta, p. Agnieszkę Ungiert, p. Annę Strumnik i wszystkich uczniów prezentując porządek uroczystości. Uczeń klasy 1TiB Oliwier Pastor wykonał pieśń powstańczą na altówkę.

 

Czyny bohaterów z 1863 r. zgromadzeni uczniowie przedstawiali na wybranych przykładach, przyczyny oraz przebieg powstania styczniowego.

Wszyscy uczestnicy obejrzeli pomniki upamiętniające powstańców styczniowych . W ciszy i skupieniu minutą ciszy upamiętniliśmy pamięć o bohaterach i uczestnikach walk. Wspólnie pochyliliśmy głowy przed bohaterami naszej Ojczyzny. To dzięki nim możemy być dzisiaj sobą, cieszyć się wolnością, odważnie spoglądać w przyszłość.

W tym dniu na pewno przeżyliśmy żywą lekcję historii, będącą jednocześnie hołdem dla tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. Nie wolno nam dzisiaj o tym zapomnieć. Dzięki nim naród pozostał przy życiu, pozostał sobą. Zrozumieliśmy , że wolność była i jest wpisana w dusze Polaków. Zawsze pamiętać będziemy, ile krwi zostało przelanej, byśmy mogli stąpać wolni po polskiej ziemi. Zwieńczeniem wieczornicy było porównanie 2 zrywów narodowowyzwoleńczych-powstania listopadowego i powstania styczniowego.

Dekoracje w sali historycznej wykonane zostały przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycielki historii Urszuli Pacholskiej. przystępując tym samym do plastycznego konkursu historycznego,. który wkrótce zostanie rozstrzygnięty.

Dziękuję uczniom i członkom Koła Miłośników Historii z klas 1tia, 1tib, 1tL, 1tm/k, 2TL, 2te, 3tm/k, 3ti, 4tm/k, 4ti, 4te za wyjątkowe zaangażowanie i aktywny udział w spotkaniu patriotycznym. Zapraszam na kolejne już wkrótce.

Urszula Pacholska-organizator uroczystości.

Autor: Urszula Pacholska