Studniówkę czas zacząć!

Bal Studniówkowy to jedno z tych wydarzeń, które na zawsze pozostaje w pamięci, a towarzyszy mu niezwykła i uroczysta atmosfera. To czas, który zapowiada, że niespełna sto dni dzieli maturzystów od egzaminu maturalnego, najważniejszego egzaminu w życiu człowieka.

Tegoroczni maturzyści klas 5tke i 5tli o godzinie 18:00 zainaugurowali tegoroczną studniówkę 2024, która odbyła się na sali bankietowej Wisełka w Stężycy. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Artur Misiak, który dokonał uroczystego otwarcia studniówki i życzył uczniom udanej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Wreszcie nastąpił moment, na który czekali maturzyści, Dyrekcja szkoły, zaproszeni goście: pani Monika Kośmińska- wicestarosta Powiatu Ryckiego, pan Andrzej Matysiewicz- Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie, pani Krystyna Gowin- Naczelnik Sekcji Eksploatacji w Dęblinie, pani Jolanta Kiebzak- długoletnia Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie oraz pani Aneta Jaworska- przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice.

Uroczystym polonezem do muzyki Kilara rozpoczął się bal. Pan Dyrektor Artur Misiak, Pani Dyrektor Iwona Wierzchowska -Kuta i wychowawczynie klas maturalnych p. Agnieszka Piwońska- Filipek i p. Karolina Rymkiewicz- Rogacka rozpoczęli poloneza przygotowanego pod kierunkiem Pani Zofii Samuły - instruktora tańca.

Po gromkich brawach, uczniowie klas maturalnych podziękowali swoim nauczycielom za przekazaną wiedzę, cierpliwość i wyrozumiałość. Dyrekcji, kierownikowi internatu i kierownikowi kształcenia praktycznego oraz wychowawczyniom podziękowali wręczając kwiaty, będące symbolicznym dziękuję i wyrazem wdzięczności za opiekę, poświęcony czas i przekazywaną wiedzę. Zaproszeni goście życzyli uczniom udanej zabawy i powodzenia na maturze.

Rozpoczęła się szalona studniówkowa noc, którą będziemy na długo pamiętać. O godzinie 22:00 dla zebranych gości uczniowie zaprezentowali program artystyczny utrzymany w konwencji kabaretowej, na który złożyły się scenki z życia społeczności szkolnej.

Pozostała część wieczoru upłynęła wszystkim na wspólnej zabawie i tańcach do białego rana. Z pewnością tegoroczny bal studniówkowy pozostanie jednym z najmilszych wspomnień na długie lata.

Autor: Karolina Rymkiewicz-Rogacka