PROMUJEMY HONOROWE KRWIODAWSTWO

W dniu 13 grudnia 2023 r. w naszej szkole została zorganizowana Akcja Honorowego Oddawania Krwi, która odbywała się pod hasłem „Oddaj krew – podziel się życiem”.  Tym razem, oprócz naszych uczniów możliwość udziału w akcji miały również osoby spoza szkoły. Chętnych do oddania krwi było bardzo dużo. 

W czasie trwania akcji zarejestrowano 51 osób, z czego 42 oddało krew pełną pozyskując tym samym prawie 19 litrów krwi !!! 

Oddawanie krwi to nie tylko szlachetny gest, który może uratować zdrowie i życie wielu osobom. To bezcenna pomoc dla chorego. To oddawanie cząstki samego siebie ludziom, którzy potrzebują pomocy. To bezinteresowne działanie płynące z dobroci serca.

Dziękujemy personelowi medycznemu z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie – Oddział Terenowy w Puławach za sprawne i profesjonalne przeprowadzenie akcji.

Ogromne podziękowania i wdzięczność dla wszystkich osób, które zgłosiły się i oddały krew. Dziękujemy za dar

 

 

Autor: Agata Aleksiewicz