Projekt Współfinansowany przez UE - Job Shadowing

W ramach posiadanej Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe o numerze 2020-1-PL01-KA120-VET-095247 na lata 2022-2027, szkoła pozyskała środki finansowe na realizację zadania "Job Shadowing". Z racji sektora, którego Akredytacja dotyczy, zadanie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych. W tym roku, w ramach pierwszej edycji projektu, szansę na udział w zagranicznych praktykach zawodowych, obserwacji zajęć, obserwacji pracy w zagranicznych zakładach pracy, otrzymali nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych, informatycznych oraz nauczyciele języka obcego zawodowego. W ramach projektu zakładana jest mobilność ośmiu nauczycieli do Faro w Portugalii, która odbędzie się w czasie ferii zimowych.

Do roku 2027 szkoła wnioskować będzie o kolejne dofinansowania w ramach Akredytacji, zarówno dla nauczycieli przedmiotów zawodowych jak i uczniów.

Liczymy, że udział nauczycieli "zawodowców" oraz naszych uczniów, w sposób znaczący przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w zawodach, podniesienia kompetencji językowych oraz wprowadzania innowacyjnych i nowoczesnych metod nauczania w naszej szkole.