Spotkania z terapeutą uzależnień w internacie

W dniu 29.11.2022 r. pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie – Aneta Sztobryn, w ramach zadań profilaktycznych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta zorganizowała  spotkanie profilaktyczne dla wychowanków naszego Internatu.

Uczniowie, mimo późnej pory i zmęczenia, niezwykle aktywnie uczestniczyli w warsztatach. Spotkanie dotyczyło promowania zdrowego i aktywnego stylu życia wolnego od uzależnień, problematyki postaw społecznych – problemów alkoholowych i narkomanii, oraz metod i technik radzenia sobie ze stresem. Zajęcia przeprowadziła pani Anna Suchorska - psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, psychoterapeuta skoncentrowany na rozwiązaniu, terapeuta ręki, doradca zawodowy, trener grupowego Treningu Zastępowania Agresji ART oraz Treningu Umiejętności Społecznych TUS.

Spotkanie przyczyniło się do wzrostu wiedzy i świadomości na temat stosowania substancji psychoaktywnych i alkoholu oraz zagrożenia uzależnień.

Autor: A.Strumnik, M.Grabowska