DZIEŃ MŁODZIEŻY PCK

25 października obchodzony jest Dzień Młodzieży PCK. Celem Święta jest złożenie hołdu oraz podziękowanie wszystkim osobom młodym, które współpracują z Polskim Czerwonym Krzyżem, przyczyniają się do aktywnego działania na rzecz potrzebujących.

Realizując plan pracy Szkolnego Klubu PCK-HDK grupa wychowanków uczestniczyła w zajęciach wychowawczych, podczas których przybliżona została działalność Polskiego Czerwonego Krzyża. Młodzież zapoznała się z celami organizacji, a także omówione zostały jej podstawowe zadania, takie jak: udzielanie pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomoc socjalna, nauka udzielania pierwszej pomocy, prowadzenie zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianie wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.

Autor: A. Aleksiewicz