Ślubowanie klas I

,,Za przykładem Patrona całe życie, wiedzę, zdolności i umiejętności poświęcić dla dobra ludzkości. Ślubujemy!”

Początek października to dla naszej szkoły czas niezwykły. Pamięcią sięgamy do wydarzeń września 1939 roku i ostatniej bitwy kampanii wrześniowej, stoczonej pod Kockiem przez Samodzielną Grupę Operacyjną ,,Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga – patrona naszej szkoły. Tradycyjnie, w rocznicę bitwy,uczniowie klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie, stając się tym samym pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności.

Tegoroczna uroczystość odbyła się 5 października. W szkolnej auli spotkali się  nauczyciele, rodzice i uczniowie  klas pierwszych ze swoimi wychowawcami. Uroczysty apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos zaprała Pani Dyrektor Iwona Wierzchowska – Kuta, która powitała wszystkich zebranych. W swoim wystąpieniu przedstawiła także sylwetkę Patrona Szkoły gen. Franciszka Kleeberga.

Punktem kulminacyjnym spotkania było ślubowanie. Pierwszoklasiści ślubowali na sztandar w obecności swoich wychowawców – Pań: Anny Puchniak, Teresy Kowalskiej, Agnieszki Ungiert i Arleny Domańskiej. Uroczyście zobowiązali się do przestrzegania najważniejszych życiowych i szkolnych wartości. Następnie przedstawiciele uczniów klas pierwszych złożyli tradycyjnie kwiaty pod popiersiem generała Franciszka Kleeberga w głównym holu szkoły.

Na zakończenie wszyscy obejrzeli krótką część artystyczną o patriotycznym charakterze
w wykonaniu młodzieży klas starszych. Scenariusz przygotowała Pani Urszula Kostyra i Teresa Kowalska. Swoim śpiewem uświetnili uroczystość Pani Magorzata Radomska oraz uczeń klast 3 ti Alan Azhgulov. O dekorację zadbała Pani Anna Strumnik. Pocztem sztandarowym opiekowała się Pani Marzena Teodorowicz.

Poruszająca część artystycznaskłoniła zebranych do refleksji na temat zła wojny
 i uświadomiła, jak ważna jest pamięć o bohaterach i ich poświęceniu.

Autor: Urszula Kostyra