Strona główna

 

UE

 

Dzisiaj na tablicy

 

UWAGA!!!

W związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia nr:

Ø  nr 18 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Ø  nr 19 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego
(2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Ø  nr 20 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego
(2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

do odwołania zakazuje się wstępu na teren Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie osobom postronnym (nie będącym uczniami lub pracownikami Szkoły).

Wejście do budynku możliwe jest po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Szkoły


 
solidarni z ukrainą

 

Aktualności