Strona główna

 

UE

 

Dzisiaj na tablicy

 
 

 
PROŚBA DO ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIELI I CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NASZĄ SZKOŁĄ

Jubileusz 80-lecia Naszej Szkoły jest tuż tuż.

Dlatego zwracamy się z prośbą o udostępnienie materiałów związanych z naszą placówką. Mogą to być zdjęcia, filmy, stare dokumenty, wszystko co może wzbogacić uroczystość jubileuszową.

Materiały można przesyłać tradycyjną pocztą lub przynieść do szkoły (po wykonaniu kopii gwarantujemy ich zwrot):

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie
ul. Tysiąclecia 27
08-530 Dęblin
z dopiskiem: „materiały 80-lecie”

lub przesłać pocztą elektroniczną:
zsz1foto@gmail.com
z dopiskiem: „materiały 80-lecie”

Prosimy również o krótką informację na temat dostarczanych materiałów:
• z którego roku pochodzą,
• jakich wydarzeń dotyczą,
• kto jest ich właścicielem/autorem, itp.

Z góry dziękujemy za okazaną życzliwość i współpracę.
 
 
                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                           Dyrektor
                                                                                      Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie
                                                                                           Artur Misiak

  
solidarni z ukrainą

 

Aktualności