Strona główna

 

UE

 

Dzisiaj na tablicy

Szanowni Państwo pracownicy, emeryci i renciści,

przypominamy, że do dnia 31 marca 2023r. należy złożyć oświadczenie o dochodach. Druki oświadczeń można pobierać ze szkolnej strony internetowej lub w sekretariacie szkoły. Wypełnione i podpisane oświadczenia prosimy składać w sekretariacie nr 5 w godzinach 8.00 - 15.00.

Dyrektor ZSZ nr 1


UWAGA!!!

W związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia nr:

Ø  nr 18 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Ø  nr 19 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego
(2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Ø  nr 20 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego
(2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

do odwołania zakazuje się wstępu na teren Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie osobom postronnym (nie będącym uczniami lub pracownikami Szkoły).

Wejście do budynku możliwe jest po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Szkoły


 
solidarni z ukrainą

 

Aktualności