Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Egzaminy poprawkowe

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2019/2020:

 

27.08.2020 r.

 

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 8:00

 

-       język polski                                                                  – sala 18

-       roboty drogowe                                                         – sala 23

-       procesy produkcji                                                     – sala 23

-       urządzenia techniki komputerowej                  – sala 111

-       witryny internetowe                                                – sala 111

-       administracja systemami operacyjnymi         – sala 111

-       działalność gospodarcza                                        – sala 101   

 

28.08.2020 r.

 

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 8:00

 

-       filozofia                                                                        – sala 18

-       matematyka                                                              – sala 22

-       język angielski                                                          – sala 113

-       język obcy zawodowy                                            – sala 113

-       bezpieczeństwo i higiena pracy                         – sala W3

-       projektowanie witryn internetowych              – sala 110

-       aplikacje desktopowe i mobilne                       – sala 110

-       pracownia aplikacji internetowych                  – sala 110