Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Plan lekcji

Plan lekcji obowiązujący od 30 kwietnia 2018r do 3 czerwca 2018r.:

klasa 1ti: pobierz

klasa 1 tk: pobierz

klasa 1 tme: pobierz

klasa 1 tl: pobierz

klasa 2 tie: pobierz

klasa 2 tk: pobierz

klasa 2 tl: pobierz

klasa 2 tm: pobierz

klasa 3 ti: pobierz

klasa 3 tl1: pobierz

klasa 3 tme: pobierz


 

Plan lekcji obowiązujący od 12 marca 2018r:

klasa 1ti: pobierz

klasa 1 tk: pobierz

klasa 1 tme: pobierz

klasa 1 tl: pobierz

klasa 2 tie: pobierz

klasa 2 tk: pobierz

klasa 2 tl: pobierz

klasa 2 tm: pobierz

klasa 3 ti: pobierz

klasa 3 tk: pobierz

klasa 3 tl1: pobierz

klasa 3 tl2: pobierz

klasa 3 tme: pobierz

klasa 4 tea: pobierz

klasa 4 tl1: pobierz

klasa 4 tl2: pobierz

klasa 4 tmi: pobierz

 


 

 Plan zajęć obowiązujący od 22 stycznia 2018r: pobierz


 

Plan lekcji obowiązujący od 2 stycznia 2018r:

klasa 1ti: pobierz

klasa 1 tk: pobierz

klasa 1 tme: pobierz

klasa 1 tl: pobierz

klasa 2 tie: pobierz

klasa 2 tk: pobierz

klasa 2 tl: pobierz

klasa 2 tm: pobierz

klasa 3 ti: pobierz

klasa 3 tk: pobierz

klasa 3 tl1: pobierz

klasa 3 tl2: pobierz

klasa 3 tme: pobierz

klasa 4 tea: pobierz

klasa 4 tl1: pobierz

klasa 4 tl2: pobierz

klasa 4 tmi: pobierz


 

Plan lekcji obowiązujący od 11 września 2017r:

klasa 1ti: pobierz

klasa 1 tk: pobierz

klasa 1 tme: pobierz

klasa 1 tl: pobierz

klasa 2 tie: pobierz

klasa 2 tk: pobierz

klasa 2 tl: pobierz

klasa 2 tm: pobierz

klasa 3 ti: pobierz

klasa 3 tk: pobierz

klasa 3 tl1: pobierz

klasa 3 tl2: pobierz

klasa 3 tme: pobierz

klasa 4 tea: pobierz

klasa 4 tl1: pobierz

klasa 4 tl2: pobierz

klasa 4 tmi: pobierz

 

 

Plan lekcji dla wszystkich klas obowiązujący od 4 września do 10 września 2017r.: pobierz