Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rekrutacja

Rekrutacja

plakat promocyjny

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym - 2019/2020 oraz niezbędne dokumenty

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym –  od 08 kwietnia do 15 maja 2019r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym – od 12 lipca do 26 lipca 2019r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym – od 08 kwietnia do 05 lipca 2019r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym – do 21 sierpnia 2019r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty –

dotyczy kandydatów którzy nie podlegali rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów którzy indywidualnie rejestrowali się w systemie elektronicznym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym – od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r (do godz. 14:00).

Termin w postępowaniu uzupełniającym – nie dotyczy

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym – od 08 kwietnia do 03 lipca 2019r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym – od 12 lipca do 15 sierpnia 2019r. – do godz. 9:00

Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym – 04 lipca 2019 r. – do godz. 10:00

Termin w postępowaniu uzupełniającym – 16 sierpnia 2019r. – do godz. 10:00

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia

o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej

kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego o zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki

zawodu.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym – 08 lipca 2019r. – do godz. 14:00

Termin w postępowaniu uzupełniającym – do 28 sierpnia 2019r. – do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym – 12 lipca 2019r. – do godz. 12:00

Termin w postępowaniu uzupełniającym – do 29 sierpnia 2019r. – do godz. 15:00

Postępowanie odwoławcze

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym – od 12 lipca 2019r. do 08 sierpnia 2019r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym – 29 sierpnia 2019r. do 25 września 2019r.

 

 

Regulamin rekrutacji dla absolwenta szkoły podstawowej:

                                                                                                                                                              pdf: pobierz    

 

Regulamin rekrutacji dla absolwenta gimnazjum:

                                                                                                                                                              pdf: pobierz 

                                                                                                  

Wniosek o przyjęcie do szkoły absolwenta gimnazjum w formacie:

                                                                                                                                                              pdf: pobierz

                                                                                                 

Wniosek o przyjęcie do szkoły absolwenta szkoły podstawowej w formacie:

                                                                                                                                                              pdf: pobierz

 

Wniosek o przyjęcie do internatu  w formacie:

                                                                                                                                                              pdf: pobierz

                                                                                                 

Załącznik do wniosku o przyjęcie do internatu:

                                                                                                                                                             pdf: pobierz

 

Deklaracje dla rodziców:

                                                                                                                                                             pdf: pobierz

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO:

                                                                                                                                                             pdf: pobierz