Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”.

W tym roku szkolnym nasi wychowankowie biorą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Kreatywne prace plastyczne”. Nauczycielami koordynującymi i czuwającymi nad przebiegiem projektu są: Juliia Całka, Agata Aleksiewicz i Monika Krupa.

 

Celem projektu jest: 

  • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie rozwoju kreatywności dzieci/ młodzieży poprzez działania plastyczne.
  • Popandemiczna  arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
  • Inicjowanie i promowanie  dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granica.
  • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik  rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
  • Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.
  • Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

O wszystkich działaniach, postępach i osiągnięciach na poszczególnych etapach projektu będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie.

 

 

Organizatorzy projektu

Czytaj więcej o:

Próbna ewakuacja

Wrzesień, co roku jest miesiącem, w którym we wszystkich obiektach naszej szkoły sprawdzany jest w praktyce stopień opanowania przez społeczność, tj. nauczycieli, wychowawców, uczniów, pracowników szkoły procedur określających zachowanie się w sytuacji zagrożenia (nie tylko pożarowego).

 

M. T.

Czytaj więcej o:

PRÓBNA EWAKUACJA W INTERNACIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w naszym internacie przeprowadzona została próbna ewakuacja. Prawidłowo przeprowadzone ćwiczenia mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo naszych mieszkańców w sytuacji pożaru lub innego zagrożenia. Dzięki dobremu przygotowaniu wychowanków, znajomości  przepisów oraz procedur cała akja przebiegła szybko i sprawnie.

Czytaj więcej o: