Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja - wspierającego rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży

W roku szkolnym 2021/2022 młodzież internacka dołączyła do 4 EDYCJI „Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja - wspierającego rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży”.

Celem projektu jest:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci i młodzieży.
 • Rozbudzanie w dzieci i młodzieży wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Integracja zespołu klasowego, grupy wychowawczej.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych, kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Projekt składa się z pięciu Modułów:

 • Moduł 1 : Kraina Kreatywności – 12.09.2021 – 30.10.2021
 • Moduł 2:  Kraina Wyobraźni – 07.11.2021 – 28.12.2021
 • Moduł 3: Kraina Mocy Słów  - 07.01.2022 – 28.02.2022
 • Moduł 4:  Kraina Empatii – 07.03.2022 – 30.04.2022
 • Moduł 5:  Kraina Odwagi – 07.05.2022 – 20.06.2022

Koordynatorem projektu jest pani  Juliia Całka.

Czytaj więcej o: