Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Komunikat dotyczący ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informujemy, że w opublikowanej przez Dyrektora Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej aktualizacji komunikatu w  sprawie  harmonogramu  przeprowadzania  egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje  w  zawodzie  oraz egzaminu eksternistycznego  potwierdzającego  kwalifikacje w zawodzie w  2020  roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. - formuła 2012  ustalone zostały następujące terminy:

- ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 – 20 marca 2020 r.

- przekazanie szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację dla sesji styczeń – luty 2020  – do 31 marca 2020 r.

- składanie deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 - do 31 marca 2020 r.

Czytaj więcej o: