Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

AGRESJA I PRZEMOC

Edukacja dotycząca agresji i przemocy jest bardzo istotnym elementem w wychowaniu młodzieży. Brak wiedzy na ten temat utrudnia rozpoznanie problemów i reagowanie na nie.

Podczas dzisiejszych zajęć wychowankowie dowiedzieli się, czym jest agresja, a czym przemoc - jak rozumieć te oba zjawiska. Poznali formy agresji i przemocy szkolnej, sposoby reagowania i przeciwdziałania tym zjawiskom a także  konsekwencje tych niepożadanych działań.

Na zakończenie chłopcy dyskutowali o wpływie telewizji i technologii komputerowej na nasze życie; pozytywnych i negatywnych wpływach telewizji oraz o dobrych i złych stronach rozwoju technologii komputerowej. W podsumowaniu stwierdzili, że media pomimo pozytywnego wpływu, odgrywają również znaczącą rolę w propagowaniu agresji.

Czytaj więcej o: