Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Odbiór budynku internatu

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informujemy, że czynności odbioru końcowego zostały rozpoczęte w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 9.00.

Czytaj więcej o:

Podsumowanie akcji „Pełna miska dla kociaka i budryska”

Zakończyła się kolejna zbiórka karmy i artykułów dla zwierząt ze schroniska w Puławach zorganizowana przez panią E. Bakierę i panią M. Pielak. Celem  akcji  była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku oraz kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt. W ciągu czterech tygodni udało nam się zebrać kilkadziesiąt kilogramów karmy. Oprócz, suchej i mokrej karmy wśród zebranych rzeczy znalazły się koce, kołdry oraz  przedmioty niezbędne dla zwierzaków.

Cieszymy się i dziękujemy, że tak wielu wychowanków naszego Internatu wzięło udział w naszej akcji. Wasze zaangażowanie jest wyznacznikiem ogromnej wrażliwości na los bezdomnych, porzuconych zwierząt.

Zebrane dary zostały przewiezione i przekazane do schroniska zwierząt w Puławach 23 grudnia 2019 r.

                            WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!

 

Czytaj więcej o: