Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych

To już tradycja naszej szkoły, że w pierwszych dniach października - w rocznicę ostatniej bitwykampanii wrześniowej 1939 roku, stoczonej pod Kockiem przez Samodzielną Grupę Operacyjną ,,Polesie” gen. Franciszka Kleeberga – pierwszoklasiści zostają oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie podczas uroczystości ślubowania.

Czytaj więcej o:

Żegnaj Hiszpanio!

Dwutygodniowy zagraniczny staż czwartej grupy młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie  realizowany w dniach 16 – 27 września 2019 r. w ramach projektu  „Europejskie umiejętności – zawodowy start” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048049 współfinansowanego w ramach Programu Erasmus+ akcja kluczowa – Mobilność edukacyjna; typ akcji – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego dobiegł końca.

Staż poza granicami kraju  to dokonała okazja do zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych oraz poszerzenia umiejętności zawodowych potwierdzonych europejskimi certyfikatami i referencjami. To niepowtarzalna okazja do przełamania barier związanych z podejmowanie aktywności zawodowej w nieznanym środowisku. To także okazja do poznania  odmiennej kultury, doskonalenia umiejętności językowych. Dzięki współpracy z firmą Euro Mind z Hiszpanii, zajęcia specjalistyczne przyszłych techników mechaników lotniczych odbywały się w Wyższym Instytucie Technologicznym ADA Instituto Tecnico Superior Sevilla.

Czytaj więcej o:

Szkolenie ZWI "Administrowanie internacką stroną internetową"

                 W ramach spotkań Zespołu Wychowawców Internatu odbyło sie szkolenie omawiające podstawowe zagadnienia
dotyczące przygotowania materiałów (zdjęć, tekstów oraz krótkich filmów) niezbędnych do
publikacji informacji o działaniach prowadzonych przez wychowanków internatu oraz ich opiekunów.
                Strona internetowa internatu stała się swego rodzaju wizytówką, także kroniką internatu.
                Umiejętność prowadzenia takiej strony, zamieszczania informacji, przyda się z pewnością stażystom w realizacji

zadań planu rozwoju zawodowego oraz w dokumentowaniu własnych osiągnięć zawodowych.

 

Czytaj więcej o: