Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Mobilność II - Sewilla

Realizacja projektu „Europejskie umiejętności – zawodowy start” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048049 współfinansowanego w ramach Programu Erasmus+ akcja kluczowa – Mobilność edukacyjna; typ akcji – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Współpraca z firmą Euro Mind z Hiszpanii. Zajęcia specjalistyczne odbywają się w Wyższym Instytucie Technologicznym ADA Instituto Tecnico Superior Sevilla.

Czytaj więcej o:

Prezentacja multimedialna „Zapytania SQL”

          Mieszkaniec internatu, uczeń klasy 4 Ti Mateusz Wesołowski, kolejny raz przygotował i wygłosił prezentację multimedialną z dziedziny informatyki zatytułowaną „Zapytania SQL”. Prezentacja została przygotowana na podstawie poprzednich doświadczeń, zebranych podczas wygłaszania prezentacji pod tytułem „Bazy danych” oraz „Sieci komputerowe”.   Odbiorcami prezentacji byli wychowankowie internatu, uczniowie klas informatycznych. 

         Mateusz swoją pracą przyczynia się do propagowania wiedzy informatycznej. Działania takie umożliwiają przyswajanie lub powtórkę wiadomości. Jest zarazem „poligonem” do ćwiczenia autoprezentacji i oswajania się z bezpośrednim kontaktem z odbiorcami, posiadającymi często wiedzę z zakresu prezentowanego materiału.

Czytaj więcej o: