Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Państwowy egzamin SEP

Dnia 28 lutego 2020r. uczniowie Technikum elektrycznego zdawali państwowy egzamin SEP w naszej szkole. Egzamin był przeprowadzony przez trzyosobową komisję egzaminacyjną z Lubelskiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich - SEP.

Do egzaminu przystąpiło 30 uczniów klas 2te, 3te i 4te. Wszyscy uczniowie egzamin zdali  pozytywnie uzyskując uprawnienia eksploatacyjne:
Grupa G1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
1) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
2) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
3) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt jw.
 
Do egzaminu przygotowali nauczyciele Wojtaś Mariusz i Kamil Prokocki