Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Studniówka Zespołu Szkół zawodowych nr 1 w Dęblinie

Niech żyje bal!
Bo to życie to bal jest nad bale!
Niech żyje bal!
Drugi raz nie zaproszą nas wcale!

Bal Studniówkowy to jedno z wydarzeń, które na zawsze pozostaje w pamięci. Towarzyszy mu niezwykła i uroczysta atmosfera. To czas, który zapowiada, że niespełna sto dni dzieli maturzystów od egzaminu maturalnego, najważniejszego egzaminu w życiu człowieka.

 

Tegoroczny Bal Studniówkowy Zespołu Szkół Zawodowych w Dęblinie odbył się 1 lutego 2020 roku w Sali  Weselnej ,,Cichy Dwór” w Oblinie. Uroczystość poprowadzili uczniowie klas maturalnych: Vitaliia Yasen i Maciej Bernat, którzy serdecznie przywitali dyrekcję szkoły, zaproszonych gości, wychowawców i nauczycieli, rodziców oraz koleżanki i kolegów z osobami towarzyszącymi.

Uroczystość uświetnili znamienici goście, wśród których  znaleźli się przedstawiciele organu prowadzącego szkołę z panem Dariuszem Cenklem- Wicestarostą Powiatu Ryckiego i  panią Małgorzatą  Grzechnik – Naczelnikiem Wydziału Edukacji ,Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz przedstawiciele zakładów pracy, z którymi szkoła współpracuje, zaprzyjaźnieni dyrektorzy dęblińskich szkół, goście z Ukrainy.

Uczniowie klas maturalnych podziękowali swoim nauczycielom za przekazaną wiedzę, cierpliwość i wyrozumiałość. Szczególne podziękowania skierowali do pani dyrektor Jolanty Kiebzak, pani Marty Pielak – kierownika internatu i pana Mariusza Kłosa -  kierownika kształcenia praktycznego, wręczając im kwiaty, będące symbolem wdzięczności.  Uczniowie podziękowali także swoim  wychowawcom, którzy zawsze służyli im pomocą, obdarzali zrozumieniem i wiernie towarzyszyli we wspólnej wędrówce: pani  Beacie Liszkiewicz  - wychowawczyni klasy 4 tm, pani Monice Pawłowskiej – wychowawczyni klasy 4 tei, pani Małgorzacie Radomskiej i Beacie Adamczyk wychowawczyniom klasy 4 tk oraz panu Tomaszowi Nowakowi – wychowawcy klasy 4 tl.

Oficjalnego otwarcia studniówki dokonała Dyrektor ZSZ nr 1  w Dęblinie pani Jolanta Kiebzak, która zwróciła się do maturzystów życząc im udanej zabawy ale przede wszystkim sukcesów na maturze i w dorosłym życiu. Nie zabrakło przemówień zaproszonych gości. Głos zabrali Wicestarosta Powiatu Ryckiego – pan Dariusz Cenkiel, pan Andrzej Matysiewicz –Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie , pani Ludmiła Buchowcew –Dyrektor Agencji Współpracy z Zagranicą oraz  Przewodnicząca komitetu Organizacyjnego Studniówki –pani Iwona Pyra.

Uroczystość uświetnił występ ukraińskiego zespołu Barvinok. Zgodnie z tradycją, goście z Ukrainy złożyli na ręce pani Dyrektor Jolanty Kiebzak korowaj.

Uwieńczeniem części oficjalnej Balu Studniówkowego był uroczysty, dostojny, staropolski taniec – polonez oraz tradycyjny taniec maturalny młodzieży z Ukrainy – walc.

Potem już przyszedł czas na poczęstunek i na zabawę do białego rana. Nie zabrakło części artystycznej zatytułowanej ,,Pamiętnik niedojrzałości” ,  będącej impresją wokół ,,Ferdydurke” W. Gombrowicza.  Przez całą noc do tańca porywał wszystkich zespół Lovers. Najwytrwalsi bawili się do samego końca. Zabawa była szampańska, kreacje piękne a przeżycia niezapomniane. Nad przebiegiem balu studniówkowego czuwali wychowawcy klas maturalnych oraz rodzice.