Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Wycieczka do Sekcji Eksploatacji Dęblin

W dniu 17 października uczniowie klas Ik4 o specjalności technik budownictwa kolejowego i IItk o specjalności technik budowy dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych mieli okazję praktycznie poznać budowę i zasady konserwacji elementów nawierzchni kolejowej. Kontrola stopnia dokręcenia śrub mocujących, demontaż i montaż przytwierdzeń, podbijanie podkładów, pomiary i korekta wysokości i szerokości toru to czynności których młodzi adepci kolejnictwa uczyli się dotychczas tylko teoretycznie na lekcjach przedmiotów zawodowych z podręczników, filmów i prezentacji multimedialnych. Tym razem, dzięki życzliwości kierownictwa Sekcji Eksploatacji Dęblin na jej obiektach mogli ćwiczyć czynności których regularne i prawidłowe wykonywanie decyduje o bezpieczeństwie podróżnych, poznając przy tym budowę i działanie maszyn stosowanych do prac na torach. Mamy nadzieję, że była to pierwsza, ale nie ostatnia taka lekcja.

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga powstał w 1945 roku jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa przy Parowozowni w Dęblinie. Powrotem do korzeni i wyjściem naprzeciw widocznemu w ostatnich latach zapotrzebowaniu kolei na wykwalifikowanych pracowników było otwarcie specjalności Technik dróg i mostów kolejowych (od roku szkolnego 2017/2018 Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, obecnie Technik budownictwa kolejowego). Dzięki objęciu przez PKP PLK tych klas patronatem nasi uczniowie oprócz zajęć teoretycznych w Szkole, prowadzonych przez etatowych pracowników kolei, specjalistów w swoich dziedzinach mogą bliżej poznawać przyszły zawód podczas zajęć warsztatowych i praktyk w zakładach i na obiektach należących do patrona. Najlepsi z nich otrzymują stypendia i podpisują umowy gwarantujące im po ukończeniu szkoły pracę lub kontynuację nauki na studiach zgodnych
z wybraną specjalnością.

A.Teodorowicz.

Zdjęcia: A,Teodorowicz, D.Dziosa 1k4