Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1

Wybitny mąż stanu, Abraham Lincoln, podkreślał :

„Jaką mamy dziś szkołę, taką będziemy mieć elitę rządzącą w przyszłości”.

 

W dniu 14 października  obchodziliśmy Dzień Edukacji  Narodowej, który upamiętnia powołanie Komisji Edukacji Narodowej. Praca nas wszystkich ma jeden cel: ukształtować młodych Polaków na światłych obywateli, rozsądnych i twórczych, a w efekcie – szczęśliwych. Edukacja młodego pokolenia w szczególny sposób leży nam na sercu, ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości lokalnej społeczności. Jest jej nadzieją na lepsze jutro mówiła Pani dyrektor.

Spotkanie było okazją, by pochylić się nad istotą zawodu nauczycielskiego; zawodu, którego nie sposób dobrze wykonywać, jeśli nie towarzyszy mu autentyczne powołanie i twórczy zapał. Pani dyrektor w tym wyjątkowym dniu, gratulując przyznanych nagród życzyła, aby nigdy nie brakło nauczycielom nowatorskich pomysłów, by wszystkim działaniom towarzyszyło  zdrowie niezbędne do ich realizowania, by nauczycielski trud otaczany był zawsze życzliwością, spokojem i zrozumieniem – tak bardzo  potrzebnym w codziennej pracy.

Pani dyrektor podziękowała nauczycielom za to, że całe swoje zawodowe życie oddają sprawie kształtowania młodego pokolenia i tworzenia sprzyjających warunków rozwoju  młodzieży.

Życzyła aby Wszyscy w pamięci wielu pokoleń młodzieży  pozostali jako ci niezapomniani, ukochani, ciepło wspominani po latach. Życzyła wiele zdrowia i sił w pracy. 12 nauczycieli zostało uhonorowanych nagrodami.