Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Erasmus + Irlandia wystartował!

Nasza Szkoła rozpoczęła realizację kolejnego projektu finansowanego w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ pt. „Zawodowcy z Dęblina na europejskim rynku pracy – edycja 2”. Projekt dedykowany jest uczniom i uczennicom kształcącym się w zawodach technik elektryk i technik informatyk. Zakłada udział w czterotygodniowych praktykach zawodowych realizowanych w irlandzkich przedsiębiorstwach specjalizujących się w branży elektrycznej lub informatycznej. W ramach projektu wsparcie otrzyma 48 uczniów/uczennic. Mobilności w ramach projektu zaplanowane sa na jesień 2021 roku oraz wiosna/lato 2022r.

Projekt już teraz budzi duże zainteresowanie wśród uczniów naszej szkoły. Do rekrutacji na pierwszy wyjazd przystąpiła rekordowa liczba chętnych. Spośród nich została wyłoniona grupa 24 uczestników, po 12 z każdej specjalności. Od marca wezmą oni udział w zajęciach przygotowujących do wyjazdu. Będą to: kursu języka angielskiego, w tym języka angielskiego branżowego oraz wykorzystanie platformy wsparcia językowego OLS, przygotowanie kulturowe, przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne.

Tym, którzy zostali zakwalifikowani gratulujemy i życzymy wytrwałości w przygotowaniach do wyjazdu.

Dyrekcja Szkoły oraz Koordynatorzy Projektu.