Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Lista uczniów przyjętych do Technikum nr 1 w Dęblinie w roku szkolnym 2020/2021

Poniżej w załączniku publikujemy listę uczniów przyjętych do Technikum nr 1 w Dęblinie w roku szkolnym 2020/2021:

pobierz