Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Mikołajki 2019, pożyteczne i przyjemne.

Wczesnym rankiem 6 grudnia, grupa uczniów klas pierwszych technikum informatycznego udała się do Warszawy. Głównym celem wyjazdu był udział w warsztatach językowych w siedzibie British Council. W trakcie warsztatów uczniowie mieli praktyczne zajęcia z języka, prowadzone metodą warsztatową, z wykorzystaniem różnych nowoczesnych środków TIK.

Drugą częścią zajęć był test sprawdzający różne umiejętności językowe. Zajęcia zostały zakończowe ceremonią wręczenia certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w warsztatach, zawierały one również wynik całodziennych starań. Taki test pozwala sprawdzić swoje umiejętności i stopień znajomości języka angielskiego na poziomie Europejskim, stanowi też dobry fundament wiedzy, na którym każdy pierwszoklasista może zbudować dom na miarę własnych marzeń i możliwości.