Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Nareszcie wakacje!

19 czerwca 2019 r. spotkaliśmy się w szkolnej auli, by uroczyście zakończyć rok szkolny 2018/2019. Na uroczystości pojawili się uczniowie, dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i goście. Starostę powiatu Ryckiego reprezentował członek Rady Powiatu obecnej kadencji i nauczyciel zawodów elektrycznych naszej szkoły  pan Karol Zagożdżon. Wojskowe Zakłady  Lotnicze reprezentował kierownik działu kadr pan Daniel Drózd a Polskie Koleje Państwowe pan Andrzej Kilian, naczelnik  Sekcji eksploatacji PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Lublinie a jednocześnie nauczyciel zawodu naszej szkoły. Wśród gości znalazł się Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Nagadowski.

 

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu, przyszedł czas na podsumowanie roku. Głos zabrała pani Dyrektor Jolanta Kiebzak, która mówiła o szkolnych sukcesach i porażkach, gratulowała osiągnięć najlepszym uczniom, życzyła wszystkim bezpiecznych wakacji.  List Starosty Ryckiego  pana Dariusza Szczygielskiego,  skierowany do pracowników i uczniów szkoły, odczytał pan Karol Zagożdżon. Pan Daniel Drózd w imieniu Dyrektora Oddziału w Dęblinie  WZL nr1 pana Bartłomieja Kacperczyka i własnym życzył uczniom, by zdobywali wiedzę i realizowali swoje marzenia. Życzenia udanych wakacji dla uczniów i nauczycieli złożył także naczelnik sekcji eksploatacji PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Lublinie pan Andrzej Kilian.

Niezwykle miłym akcentem było wręczenie świadectw i  nagród najlepszym uczniom szkoły. Nagrody  książkowe najlepszym uczniom przyznał także Starosta Rycki. Otrzymali je: Yurii Kurczenko z kl. 3 tl  - najlepszy uczeń szkoły (średnia ocen 5,60), Mateusz Kostiów i Dmytro Palakh z kl 2 tl, Aliaksandr Tsikavets z kl. 1 te.

Nagrody od PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe dla najlepszych uczniów w zawodzie technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych wręczył pan Andrzej Kilian.

Na szczególne uznanie zasługują uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 osiągnęli 100 % frekwencję. Są to Oliwia Jurzysta z kl. 2 tk oraz Szymon Pasturczak z kl. 2 tl. Zostali oni uhonorowani nagrodami książkowymi i dyplomami uznania.

W trakcie uroczystości nagrodzono także najlepszych uczniów w zawodzie technik mechanik i technik elektryk. Podziękowania tradycyjnie otrzymali najlepsi sportowcy szkoły.

Po zakończeniu części oficjalnej, młodzież spotkała się w klasach ze swoimi wychowawcami, gdzie przyszedł czas na wręczenie świadectw.

Teraz już upragnione przez wszystkich wakacje!