Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Ukończenie szkolenia PPL(A)

Uczeń klasy 1TL, wychowanek internatu ZSZ nr 1 w Dęblinie Paweł Ciepliński ukończył indywidualnie w Aeroklubie „Orląt” w Dęblinie ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 1, Dęblin 08-521, teoretyczne szkolenie lotnicze na „Licencję pilota samolotowego PPL(A)” w dniu 20.05.2019 roku.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego przeprowadzonego według programu: SZKOLENIA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UZYSKANIE LICENCJI PILOTA SAMOLOTOWEGO TURYSTYCZNEGO PPL(A) ULC – LPL-2/78/-0060/01/14 zatwierdzonego dnia 16.06.2014 r. Szkolenie przeprowadzono w okresie 2019 roku.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego kończy się stwierdzeniem: „Kandydat spełnia wymagania przepisów w zakresie szkolenia lotniczego i może zostać dopuszczony do egzaminu.

Grono wychowawców internatu oraz koleżanki i koledzy gratulują pomyślnego zakończenia szkolenia teoretycznego i życzymy zakończenia sukcesem przyszłorocznego szkolenia praktycznego.

Autor: M.K.