Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Wyjazd na wykłady w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”

W dniu 4 czerwca 2019 r. uczniowie klas II i III Technikum Informatycznego naszej szkoły pod opieką A. Aleksiewicz , M. Bratoszewskiej i I. Zugaj uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem wycieczki było umożliwienie uczniom zdobycie specjalistycznych umiejętności związanych z szyfrowaniem danych poprzez udział w wykładach i warsztatach odbywających się w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatycznej, prowadzonych przez wykładowców tej uczelni.