Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Pomoce dydaktyczne w internacie

          Podczas zajęć rozwijających zainteresowania wychowanków, odbywających się w czasie wolnym od nauki, wykorzystywane są pomoce dydaktyczne zakupione dla potrzeb edukacyjnych oraz pomoce dydaktyczne udostępniane przez wychowawców.

Autor: M.K.