Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Harmonogram zajęć - grupa czerwiec, wrzesień

Poniżej harmonogram zajęć przygotowawczym w ramach wyjazdu do Sewilli.

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!!

 

Plan zajęć przygotowujących do wyjazdu na staż - zajęcia obowiązkowe.

zajęcia rozpoczynają się od  godziny 800  w sali 31 

 

9.03.

16.03.

23.03.

30.03.

6.04.

13.04.

j. angielski

 

 

7 g.

7 g.

5 g.

 

j. hiszpański

5 g.

5 g.

 

 

 

 

przyg. kulturowe

3 g.

2 g.

 

 

 

 

przyg. pedagogicz.

 

 

 

 

 

 5 g.

 

 

III mobilność, wyjazd 1.06. – 15.06.2019

IV mobilność, wyjazd 15.09. – 28.09.2019

 

 

 

j. angielski – 20 godzin

j. hiszpański – 10 godzin

przyg. kult. – 5 godzin

przyg. pedag. – 5 godzin

 

 

 

dodatkowo 2-godzinny kurs szkoleniowy BHP